Hội trường

Hội trường của Agribank Hội An Beach Resort thiết kế hiện đại với sức chứa 350 khách.

hoitruong_3