Khu du lịch Sinh thái - Nghỉ dưỡng NHNN & PTNN Việt Nam

   Khu DL Sinh thái - Nghỉ dưỡng Ngân hàng No&PTNT Việt Nam
             AGRIBANK HOI AN BEACH RESORT
 • Địa chỉ: Lạc long Quân, Cẩm An, Tp. Hội An, Quảng Nam
 • Call : 0510 3 927 729 - 3 927 739 - 3 927 749 
 • Fax: 0510 3927 769
 • Email :info@agribankbeachresort.com
 • Website: www.agribankbeachresort.com | www.hoianbra.com.vn
     BỘ PHẬN KINH DOANH
 • Liên hệ : Tống Viết Quốc - Trưởng bộ phận kinh doanh
 • Call : 0510 3 927 729
 • Phone : 0905 187 014 | Skype : quoc-agri
 • Mail : sales@agribankbeachresort.com 
     ĐẶT PHÒNG
1.Liên hệ : Trần Thị Thanh Tuyền 
 • Call : 0510 3 927 729
 • Phone : 0988 619 556 | Skype : tuyenhoianbra
 • Mail : sales2@agribankbeachresort.com 
2.Liên hệ : Nguyễn Hồng Thu
 • Call : 0510 3 927 729
 • Phone : 0906 40 90 50 | Skype : thuagri
 • Mail : sales4@agribankbeachresort.com 
 

 

Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.